Προστασία εισοδήματος

Ο θάνατος δεν είναι ο μόνος απρόβλεπτος φυσικός παράγοντας που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε ένα επιχειρηματία.  Μια μακροχρόνια ανικανότητα που μπορεί να προκληθεί από ατύχημα ή ασθένεια μπορεί να στερήσει τον επιχειρηματία από τις υπηρεσίες που προσφέρει στην επιχείρησή του με την ίδια αποτελεσματικότητα όσο και ο θάνατος.

Στην πραγματικότητα η ανικανότητα μπορεί να προκαλέσει ακόμα περισσότερα προβλήματα σε μια επιχείρηση από ότι ο θάνατος. Η χρονική στιγμή που θα πεθάνει κάποιος είναι ναι μεν άγνωστη, αλλά το περιστατικό αυτό είναι σίγουρο και μόνιμο.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μπορούμε να προβλέψουμε πολλές από τις δαπάνες που συνεπάγεται ο θάνατος.

Είναι όμως αδύνατο να προβλέψουμε εκ των προτέρων αν και πότε θα προκύψει μια ανικανότητα, πόσο βαριάς μορφής θα είναι, πόσο θα κρατήσει και ποια θα είναι η τελική δαπάνη που θα προκληθεί από αυτή.

Τα οικονομικά προβλήματα που προκαλούνται από μια ανικανότητα είναι σοβαρά. Όχι μόνο σταματάει το εισόδημα και συνεχίζουν να τρέχουν τα υφιστάμενα έξοδα, αλλά εμφανίζονται νέα που σχετίζονται είτε άμεσα είτε έμμεσα με την ανικανότητα όπως ιατρικά έξοδα, τυχών μετατροπές σε υποδομές για να μπορέσει ο επιχειρηματίας να εξυπηρετείται.

Το Ωφέλημα διασφάλισης του εισοδήματος λόγω ανικανότητας μπορεί να προστατέψει τον επιχειρηματία από τα δυσάρεστα επακόλουθα ενός ατυχήματος ή μια ασθένειας.

Επικοινωνήστε μαζί μου σήμερα να μάθετε πως.

Κωνσταντίνος Παλμύρης

Τηλ.:99634244