Αναγνώριση και αντιμετώπιση των επιχειρηματικών κινδύνων που αντιμετωπίζει μια εταιρεία

 • Home
 • Business
 • Αναγνώριση και αντιμετώπιση των επιχειρηματικών κινδύνων που αντιμετωπίζει μια εταιρεία

Το να κτίζεις μια πετυχημένη επιχείρηση απαιτεί την επένδυση ατελείωτων ωρών εργασίας όπως και σημαντικά έξοδα.

Καθημερινά ένας επιχειρηματίας ασχολείται με:

 • Το προσωπικό
 • Τον έλεγχο της ταμειακής ροής
 • Τους πελάτες
 • Τους προμηθευτές
 • Τεχνικά προβλήματα και δυσκολίες

Παράλληλα πρέπει να προγραμματίζεται και να:

1.Ετοιμάζει ετήσιο προϋπολογισμό τον οποίο πρέπει να αναθεωρεί τουλάχιστον επί μηνιαίας βάσης

2.Εντοπίζει αδυναμίες σε συστήματα και γνώσεις και να φροντίζει για τη συστηματική και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση όλων των εργαζομένων συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του

3.Οργανώνει και να ελέγχει τη διαχείριση του χρόνου τόσο του δικού του όσο και των υπαλλήλων του

4.Ελέγχει το επίπεδο άγχους όλων των εργαζομένων και το δικό του

Όλα τα πιο πάνω γίνονται καθημερινά.

Παράλληλα, ένας επιχειρηματίας δημιουργώντας μια επιχείρηση αναλαμβάνει από την 1η κιόλας μέρα σημαντικούς κινδύνους.  Κίνδυνοι που σχετίζονται κυρίως:

 • Τη χώρα που διεξάγονται οι εργασίες της επιχείρησης του και τις χώρες από τις οποίες εισάγει πρώτες ύλες. Πόσες φορές ήρθαμε αντιμέτωποι με αλλαγές στην νομοθεσία που περιόρισαν τις δραστηριότητες της επιχείρησης μας ή των συνεργατών μας; Πόσες φορές κυβερνήσεις επέβαλαν κυρώσεις σε χώρα από την οποία εισήγαμε προϊόντα; Επίσης πιο πρόσφατο παράδειγμα η έξοδος της Αγγλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Την μακροοικονομία όπως σημαντική αύξηση της ανεργίας που συνέβητε ανά το παγκόσμιο λόγω της πανδημίας, όπως την σημαντική αύξηση των επιτοκίων που δανείζει μια τράπεζα, αύξηση των πρώτων υλών, κ.λ.π.
 • Τον τομέα που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση.  Ποιοι τομείς έχουν επηρεαστεί περισσότερο κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων που επέβαλαν οι κυβερνήσεις ανά το παγκόσμιο;  Πόσο αλλάξαν οι τιμές των πρώτων υλών; Πόσο αυξήθηκαν τα έξοδα μεταφοράς προϊόντων;
 • Την ίδια την επιχείρηση όπως η δυνατότητα της να προσαρμόζεται σε αλλαγές στην τεχνολογία, στις προτιμήσεις των πελατών της, στα εμπορεύματα που διατηρεί στην αποθήκη της, στο μέγεθος της.
 • Τη διεύθυνση της επιχείρησης.  Τα άτομα που διευθύνουν έχουν τα κατάλληλα προσόντα και μόρφωση; Έχουν καλή φήμη και ιστορικό;  Είναι ικανά να διοικούν την επιχείρηση ώστε αυτή να πραγματοποιεί κέρδη; Υπάρχει διάδοχη κατάσταση σε περίπτωση που κάποιο άτομο κλειδί στην εταιρεία φύγει;

Μπορώ να σας βοηθήσω να αναγνωρίσουμε μαζί τους κινδύνους που η δική σας επιχείρηση αντιμετωπίζει και να ορίσουμε σήμερα πλάνο δράσης.

Επικοινωνήστε μαζί μου στο 99603199.

Ελλάδα Παλμύρη