Ποιοι οι λόγοι για ένα νέο να κάνει ασφάλεια ζωής;

  • Home
  • Consulting
  • Ποιοι οι λόγοι για ένα νέο να κάνει ασφάλεια ζωής;

Μια ερώτηση που την ακούμε πολύ συχνά από πολλούς νέους.

Η πραγματικότητα είναι όταν ένας νέος δεν έχει δημιουργήσει οικογένεια, είναι μόνος χωρίς πολλές υποχρεώσεις η ασφάλεια ζωής για προστασία δεν είναι στις προτεραιότητες του.

Ποια όμως είναι τα πλεονεκτήματα της νεαρής ηλικίας που οι πλείστοι δεν τα γνωρίζουν;

Αγοράζοντας λοιπόν μια ασφάλεια ζωής σε νεαρή ηλικία:

-διασφαλίζουμε κάλυψη όσο είμαστε ακόμη καλά στην υγεία μας

-κερδίζουμε μακροχρόνια γιατί πληρώνουμε πιο χαμηλά ασφάλιστρα σύμφωνα με την ηλικία μας

-εξοικονομούμε χρήματα για το  μέλλον αφού η ασφάλεια μπορεί να είναι ταυτόχρονα αποταμιευτική

-διασφαλίζουμε σχέδια και όρους συμβολαίων τα οποία στην πορεία μπορεί να αλλάξουν ή ακόμη και να παύσουν να ισχύουν όπως έγινε τα τελευταία 2 χρόνια λόγω της πανδημίας

-προστατεύουμε άτομα που μπορεί να βασίζονται πάνω μας όπως π.χ. ηλικιωμένους γονείς με χαμηλή σύνταξη, αδέλφια που δεν μπορούν να έχουν εισόδημα

-διασφαλίζουμε τη συνέχιση της εταιρείας που ιδρύσαμε όταν υπάρχουν συνεταίροι ή/και υπάλληλοι που λαμβάνουν εισόδημα από αυτή

-κτίζουμε σταδιακά περιουσία αφού συσσωρεύουμε χρήματα και η ασφάλεια μας μπορεί να εκχωρηθεί σε τραπεζικό οργανισμό για την εξασφάλιση δανεισμού

Είμαστε εδώ να σας συμβουλέψουμε και να σας δώσουμε τις σωστές επιλογές βασισμένες στα δικά σας δεδομένα.