Ο δικός μας Κώδικας Ηθικής

 • Home
 • Business
 • Ο δικός μας Κώδικας Ηθικής

Με το ξεκίνημα κάθε νέας χρονιάς ανανεώνουμε τις υποσχέσεις που θέσαμε από την αρχή επιλέγοντας το επάγγελμα αυτό.  Εμείς θεωρούμε αυτό που κάνουμε λειτούργημα και αυτή τη χρονιά αποφασίσαμε να μοιραστούμε μαζί σας τους «όρκους» μας.

Είναι ευθύνη μας:

 1. Να κρατούμε τις ανάγκες των πελατών μας σε πρώτιστη θέση
 2. Να σεβόμαστε την εμπιστοσύνη των πελατών μας και να κρατάμε μυστικές τις εμπιστευτικές τους πληροφορίες
 3. Να δίνουμε συνεχή εξυπηρέτηση στους πελάτες μας και τους δικαιούχους τους
 4. Να εφαρμόζουμε κάθε κατάλληλο και νόμιμο μέσο για να πείσουμε τους πελάτες μας να προστατέψουν τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις και ανάγκες
 5. Να προσκολληθούμε αυστηρά στην τήρηση των υψηλότερων προδιαγραφών επιχειρηματικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς
 6. Να παρουσιάζουμε με ακρίβεια, ειλικρίνεια και πληρότητα κάθε στοιχείο για τις αποφάσεις των πελατών μας
 7. Nα αναπτύσσουμε και να τελειοποιούμε ειδικές ικανότητες και γνώσεις μέσω συνεχούς μελέτης και εκμάθησης
 8. Να διευθύνουμε την επιχείρηση μας σε τόσο υψηλό επίπεδο ώστε οι άλλοι να μιμούνται το παράδειγμα μας και όλοι μαζί να βοηθήσουμε να ανέβει το επίπεδο του επαγγέλματος που επιλέξαμε να υπηρετήσουμε
 9. Να είμαστε ενημερωμένοι και να σεβόμαστε τους ασφαλιστικούς νόμους και κανονισμούς και να τηρούμε τόσο το γράμμα τους όσο και το πνεύμα τους
 10. Να σεβόμαστε τα δικαιώματα και να συνεργαζόμαστε με όλους αυτούς των οποίων οι υπηρεσίες σχετίζονται εποικοδομητικά με τα δικά μας για κάλυψη των αναγκών των πελατών μας.

Αν τα πιο πάνω σε ικανοποιούν επικοινώνησε μαζί μας σήμερα!